Botenwagens


Aanmelden botenwagens Head of the River Amstel

Alle botenwagens de naar de Head of the River Amstel komen, moeten vóóraf worden aangemeld. 

De deelnemende verenigingen zijn te gast bij de Amsterdamse roeiverenigingen langs de Amstel, te weten De Hoop, RIC, De Amstel, Poseidon, SKøll, Nereus en Willem III. Aanmelding gebeurt bij [email protected].

Geef bij aanmelding aan:

– naam botenwagen
– naam chauffeur en contactgegevens (ook 06-nummer)
– aankomstdatum, geschatte aankomsttijd
– hoeveelheid boten per type

 

Let op! Speciaal voor de Jan Vroegopsingel (Poseidon, SKØLL, Willem III) geldt:

Op de Jan Vroegopsingel is beperkte parkeerruimte aanwezig. Vanwege de vergunning en bijbehorende handhaving dienen deelnemende verenigingen met het volgende rekening te houden:

  1. Boten kunnen worden aangevoerd op donderdag vanaf 12 uur en op vrijdag de gehele dag. Voor het moment van aanvoer wordt overleg met de coördinator botenwagens zeer op prijs gesteld: [email protected]
  2. Botenwagens dienen bij aankomst direct te worden afgeladen. Er zijn hiervoor botenstellingen beschikbaar.
  3. Deelnemende verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het afladen. Als een deelnemende vereniging niet zelf voor afladers kan zorgen, kunnen deze ingehuurd worden bij de vereniging waar men te gast is. De prijs voor afladen door Willem III / Skøll / Poseidon moet nog worden vastgesteld.
  4. Lege botenwagens dienen direkt na afladen te worden verplaatst naar een aangewezen gedeelte van het parkeerterrein dat beschikbaar gesteld wordt door het Politie Trainings Centrum.
  5. Aanwijzingen van de aanwezige verkeersregelaars dienen te worden opgevolgd.
  6. Ook de commerciële botentransporteurs zijn gehouden aan deze regeling mee te werken.