Organisatie


De organisatie van de Head of de River bestaat uit twee onderdelen:
  • De commissie; Druk in de voorbereiding en tijdens het wedstrijdweekend
  • De jury; Om alles naar eer en geweten te beoordelen op correct naleven van de wedstrijdregels

De commissie

De organisatie van de Head of the River Amstel gebeurt niet zomaar. Het team van onderstaande mensen is elk jaar weken bezig de wedstrijd weer tot in de puntjes te verzorgen!

Herma van der Stoel

Hoofd van de Jury

Herma is in haar studietijd met roeien in aanraking gekomen en heeft het sindsdien niet meer losgelaten. Steeds weer actief roeiend in elke nieuwe woonplaats bij een nieuwe verenging. Nu woont ze in Amsterdam roeit ze bij RIC. Sinds haar kamprechtersexamen in 2000 is ze actief als kamprechter op veel wedstrijden in verschillende vormen en door het hele land. Ook heeft ze een coachende rol in de opleiding van nieuwe kamprechters.

Rob

Voorzitter

Rob heeft (heel) lang geleden verdienstelijk geroeid als Eliteroeier in de open klasse. Meestal als sculler, een enkele keer ook als boordroeier. Aan de Head bewaard hij goede herinneringen: als beginneling won hij met zijn ploeg eens de Blauwe wimpel. Later is Rob vooral coach geweest van zijn broer Ronald en van wat later de eerste Holland Acht zou worden. Momenteel is hij drie tot vier keer per week op het water te vinden.

Catharine

Secretaris

Catharine roeide 30 jaar geleden bij MWC in Maastricht met als hoogtepunt de 11-stedentocht, een tocht van Oxford naar Londen en één naar Praag. Sinds 2017 is zij lid van Willem 3 en ligt de focus meer op wedstrijdroeien. Daarom extra leuk en boeiend om, naast haar werk als jurist/mediator, deel uit te maken van de Head-organisatie.

Penningmeester

Penningmeester

De Penningmeester stelt in overleg met de Headcommissie, en met de besturen van ARB en Willem 3, de begroting op. Zij/hij ziet toe op een juiste administratie van de inschrijfgelden en de juistheid en rechtmatigheid van uitgaven binnen de kaders van de goedgekeurde begroting. Zij/hij geeft aan de wedstrijdcommissaris en commissaris Vrijwilligersbegeleiding door welke ploegen startgerechtigd zijn. Zij/hij beheert de financiële middelen van de Headcommissie en legt daarover samen met de voorzitter verantwoording af aan de besturen van de ARB en Willem3oller.

Joep

Baan

Joep roeide voorheen bij Skøll en nu bij de Hoop in een heren clubacht. Naast de Head is hij ook actief bij de organisatie van de Koninklijke Holland Beker en werkt hij voor een van de Amsterdamse Universiteiten.

Thomas

Wedstrijdleider

Al jaren gaan ICT en organiseren van roeiwedstrijden samen. Alleen dat zelf roeien schiet er nog wel eens bij in, zoals tijdens de Head.

Lars

Vrijwilligers / Catering

Sinds 2014 is Lars Schouwink betrokken lid van studentenroeivereniging Skøll en hij werd daar direct gegrepen door de magie van de roeisport. Sindsdien heeft hij relevante ervaring opgedaan zowel binnen als buiten de boot. Bijzondere momenten waren het mede-organiseren van de Koninklijke Holland Beker en het voltooien van de 100 km lange Ringvaart Regatta in een 2X. Hoogtepunt tot nu toe was zijn jaar als voorzitter van Skøll in 2018-2019.

Ilonka

Vrijwilligers / Catering

Ilonka is door het roeivirus aangestoken door haar jongste zoon. De sfeer op wedstrijden hebben er toe bijgedragen dat zij eerst vrijwilliger is geworden bij de Head, en daarna ook in de organisatie is gestapt. Sinds 2018 is Ilonka ook zelf gaan roeien bij Roeicentrum Berlagebrug. Amsterdam en de Amstel zijn op zichzelf al prachtig, maar vanaf het water is het helemaal fantastisch.

PR & Communicatie

PR / Communicatie

Het commissielid Communicatie om de opzet, functionaliteit en het beheer van alle uitingen van de Headcommissie te helpen verbeteren. Zij/hij coördi­neert de werkzaamheden van een op te zetten communicatiecommissie en verdeelt de activiteiten. Zij/hij zorgt voor een actuele, breed bruikbare website en zorgt voor samenhang met de andere communicatiekanalen en uitingen. De commissie oriënteert zich op de van belang zijnde sociale media en zet die op een positieve manier in. De commissie zet de traditie van aantrekkelijke en doelgroepgerichte Head-posters voort. Het commissielid Communicatie stemt de inhoud van de communicatie af met andere subcommissies van de Head

Thijs

Vergunningen en Veiligheid

Na een sluimerend roeibestaan kwam ik terecht bij Willem III. En... het roeiplezier kwam weer terug. Fijn roeien op de zaterdag in de C-1 groep om ervaring op te doen met de hoop om dit jaar de overstap te maken naar de skiff. Door de inspirerende verhalen van Rob werd ik enthousiast gemaakt om het team van de HEAD of the River Amstel te versterken. Ik run een architectenbureau in Amsterdam gespecialiseerd in projecten op het grensvlak van land en water waarbij het Head of the River Amstel project prima in past.

Ernst

Veiligheid en ICT

Ernst is na zijn studentenroeiperiode in Delft lid geworden van Willem III en daar nu vooral actief als roei-instructeur (zowel voor de jeugd als voor volwassenen). Het roeien zelf is er een beetje bij ingeschoten, maar staat wel weer op de agenda. Als Veiligheidscommissaris van Willem III is Ernst sinds 2019 ook voor de Head of the River actief op dit gebied. EHBO en gedeeltelijke wegafsluiting behoren tot zijn aandachtspunten. Daarnaast coördineert Ernst de activiteiten om de website zo actueel mogelijk te houden.