Bepalingen en Reglementen


Bepalingen

De regatta vindt plaats op zaterdag 17 en zondag  18 maart 2018

1. Achtervolgingswedstrijd over 8 km.

2. Wedstrijdleiding: Thomas Roes: wedstrijdleiding@headoftheriver.nl
Hoofd van de Jury: Steven Nieberg.

3. Inschrijving: tot vrijdag 9 maart 23:59 uur via het KNRB inschrijfprogramma.

4. Inschrijfgeld: vier € 60, acht € 80, bedrijfsacht € 300. Inschrijfgelden zijn inclusief KNRB wedstrijdlicentie toeslag. Betalen voor Dinsdag 13 maart 20:00 uur op Van Lanschot NL04FVLB0225406217, t.n.v. Amsterdamsche Roeibond te Amsterdam o.v.v. naam van de roeiclub, het wedstrijdnummer en de naam van de slag.

5. Loting: Dinsdag 13 maart 20:00 uur te Leiden (Thomas Roes).

6. Weging: ergometerruimte Willem III, tussen 3 en 2 uur voor de start. Stuurlieden (voor zover van toepassing) wegen in roeitenue. Stuurlieden dienen zelf eventuele ballast mee te nemen.

7. Stuurliedenvergadering vindt dit jaar niet plaats. De on-line stuurliedeninstructie is beschikbaar op de stuurliedensite.

8. Voor stuurlieden geldt op de Head of the River een minimale leeftijd van 15 jaar op de dag van de wedstrijd.

9. De veteranen divisies roeien (per blok) door elkaar. De finishtijd van vorig jaar is bepalend voor de startvolgorde. Voor veteranen ploegen geldt dat een ploeg moet ‘matchen’ met een ploeg van vorig jaar (obv 50% dezelfde roeiers). Alleen de snelste 50% van de gematchte ploegen wordt geplaatst. Startposities van alle overige veteranenploegen worden geloot achter de geplaatste ploegen. Voor de overige velden geldt (zoals voorheen) het verenigingsresultaat van vorig jaar. Bij inschrijving van meer ploegen per vereniging in het zelfde veld wordt de ploeg-nummering van de vereniging gebruikt bij de plaatsing.

10. Wimpels worden uitgereikt aan de snelste Nederlandse verenigingsacht in het heren- en damesveld.

Reglementen

REGLEMENTEN VOOR DE WEDSTRIJD OM HET LANGE AFSTANDKAMPIOENSCHAP VAN DE AMSTEL 2018

1. ALGEMEEN

De wedstrijd wordt gehouden in achten en gestuurde vieren voor dames en heren, die lid zijn van een bij de KNRB aangesloten vereniging of bij een ander lid van de FISA. De wedstrijd wordt gehouden onder de reglementen van de KNRB en de hieronder volgende uitzonderingen en bijzondere bepalingen.

De wedstrijd is verdeeld in verschillende divisies. De 1e divisie is de open klasse. Voor de 2e, de 3e en de 4e divisie gelden de beperkingen zoals voor respectievelijk de Overgangsklasse, de Nieuwelingenklasse en het Eerstejaarsveld.

De snelste verenigingsploeg van de eerste divisie achten bij de heren en dames wint het Kampioenschap van de Amstel. Gedurende het hele jaar mag als symbool voor het behalen van dit kampioenschap een lange blauwe wimpel aan de vlaggenmast van het verenigingsgebouw gevoerd worden.

Voor alle in deze bepalingen genoemde tijdstippen geldt de formele wedstrijdtijd, zoals gegeven via de tijdmelding van KPN Telecom, 0900 80 02 .

De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade aan boten van deelnemers of door bezoekers of deelnemers aan de wedstrijd aan lijf of goed geleden.

2. TIJDWAARNEMING

De wedstrijden worden op tijd geroeid. Voor iedere ploeg wordt de tijd opgenomen waarin zij de baan aflegt. Winnaar is de ploeg met de snelste tijd. In geen geval wordt er overgeroeid.

3. WIJZIGINGEN IN PLOEGSAMENSTELLING

Eventuele wijzigingen in de ploegsamenstelling kunnen conform artikel RvR 37 aan de wedstrijdleiding doorgegeven worden.

 • Tot de loting: wijziging via het KNRB inschrijfsysteem.
 • Na de loting en tot de dag voor het wedstrijdweekend: wijziging per e-mail aan de wedstrijdleiding
 • Op de dag van de wedstrijd tot een uur voor elke eerste start van een wedstrijdnummer: wijziging schriftelijk en persoonlijk melden bij de wedstrijdleiding op Willem III.

Na de loting zal per mutatie 5 euro administratiekosten in rekening worden gebracht.

4. STARTVOLGORDE

Behalve voor veteranenploegen, wordt de startvolgorde wordt bepaald door de uitslagen van het afgelopen jaar in een divisie. De winnende ploeg van afgelopen jaar vertrekt als eerste. De ploeg van de vereniging die als 2e was geëindigd start als 2e, enz. Combinatieploegen en nieuwe inschrijvingen worden door loting ingedeeld na de laatste geplaatste verenigingsploeg. Bij inschrijving van meer ploegen per vereniging in het zelfde veld wordt de ploeg-nummering van de vereniging gebruikt bij de plaatsing. Dus ploeg met nummer 1 krijgt de best behaalde plaats van het afgelopen jaar.

Voor veteranenploegen wordt de startvolgorde bepaald in 2 stappen. Eerst wordt bepaald of een ploeg ‘matcht’ met een ploeg van vorig jaar. Een ploeg matcht als minimaal de helft van de roeiers overeen komt met een ploeg van vorig jaar. Vervolgens worden van alle gematchte ploegen, alleen de snelste 50% geplaatst (wederom op basis van het resultaat van vorig jaar). De andere 50% en alle niet gematchte ploegen zijn ongeplaatst. Hun startpositie valt achter de geplaatste ploegen en wordt bepaald aan de hand van loting.

5. RUGNUMMERS

Rugnummers moeten gedurende de wedstrijd en gedurende het oproeien en terugroeien duidelijk zichtbaar op de rug van stuurman/vrouw en de boegroeier(ster) bevestigd zijn. Eén rugnummer op het wedstrijdshirt van de boegroeier, één op het oproeishirt van de boegroeier en één op de achterin zittende stuur (als de stuur voorin ligt dan op het achterdek).

De drie rugnummers zijn verkrijgbaar

 • op de zaterdag van 09.00 tot 16.30 uur
 • op de zondag van 8.30 tot 13.30 uur

Ze zijn standaard verkrijgbaar op Willem III.

Daarnaast zijn ze ook bij RIC verkrijgbaar onder de volgende voorwaarden:

 • Alle rugnummers worden per vereniging verdeeld. Er kan dus geen onderscheid worden gemaakt per ploeg in de verdeling tussen RIC en Willem 3. 
 • Nadat het inschrijfgeld is voldaan, is er een mail gestuurd naar penningmeester@headoftheriver.nl dat de rugnummers bij RIC klaar moeten liggen.
 • Mocht het inschrijfgeld niet voldaan zijn, dan is er een mogelijkheid om te pinnen bij RIC. Dit kan alleen voor de volledige vereniging (er worden dus geen rugnummers per ploeg vrij gegeven). 

De rugnummers mogen als souvenir mee naar huis genomen worden.

6. STUURLIEDENINSTRUCTIE

Er is dit jaar geen stuurliedenvergadering. De instructies voor ploegen en hun stuurlieden is online beschikbaar op de stuurliedensite.

7. LEEFTIJDSEIS STUURLIEDEN

Voor stuurlieden geldt een minimale leeftijd van 15 jaar op de dag van de wedstrijd.

8. WEGING

Conform artikel 7, lid 3 van het RvR worden stuurlieden voor Veteranen-, Club-, Mixed, Bedrijfs- en Junioren 16 ploegen niet gewogen.
De weging van de stuurlieden van overige ploegen (1e, 2e, 3e en 4e divisies
én de junioren 18 divisies) is zowel op zaterdag als zondag tussen 3 en 2 uur voor de eerste start van hun eigen wedstrijdnummer in de ergometer ruimte op Willem III.

De weging van de LICHTE ploegen is zondag tussen 3 en 2 uur voor de eerste
start van hun EIGEN wedstrijdnummer c.q. divisie (dus niet van hun eigen blok) in de ergometerruimte op Willem III.

9. VAARVERBODEN

Gedurende bepaalde periodes geldt een algeheel vaarverbod op de Amstel tussen Amsterdam en Ouderkerk voor alle ploegen die niet deel nemen aan de roeiwedstrijden.

 • Op zaterdag geldt dit van 12:30 tot 17:30
 • Op zondag geldt dit tot 15:30

10. TE WATER LATEN

De aanwijzingen van de regelings- en baancommissarissen moeten direct opgevolgd worden. Als door het niet opvolgen van deze aanwijzingen de organisatie wordt verstoord kan de betrokken ploeg worden bestraft met 15 strafseconden.
Er zal gewerkt worden met gescheiden vlotten voor wegvarende en aankomende ploegen.

11. OPROEIEN en TERUGROEIEN

In de oproei- of terugroeibaan mag worden ingehaald wanneer er gele boeien liggen. Het is verboden om in te halen wanneer er oranje boeien liggen. Inhalen in gebieden waar dit verboden is zal een sanctie tot gevolg hebben. Hinderen van ploegen, negeren van aanwijzingen van de regelings- en baancommissarissen kan eveneens een sanctie tot gevolg hebben. Meerdere overtredingen betekent meerdere sancties.
Het is toegestaan door te roeien wanneer er een wedstrijd voorbij komt.

Het oproeien en terugroeien vindt plaats in de oproeibaan/terugroeibaan. Deze ligt aan de Willem III kant van de Amstel en is aangegeven met oranje en gele boeien.

Alle ploegen dienen zoveel mogelijk stuurboordwal te houden en rekening te houden met reeds gestarte ploegen.
Ploegen mogen alleen de vrijgegeven bruggaten nemen. Het nemen van een verboden bruggat heeft uitsluiting tot gevolg.
Tijdens het oproeien of terugroeien mogen alleen de volgende bruggaten gebruikt worden.

 • Rozenoordbrug: stuurboord bruggat
 • Utrechtsebrug: stuurboord bruggat
 • Berlagebrug: de twee stuurboord bruggaten
 • Nieuwe Amstelbrug: de twee bruggaten aan stuurboordzijde van de middelste doorgang
 • Torontobrug: de doorvaart onder de Toronto brug is niet toegestaan
 • Brug in Ouderkerk: na de finish het stuurboord bruggat, richting start het middelste bruggat

Ploegen die oproeien richting start mogen ten hoogste 30 minuten vóór hun starttijd voorbij controle punt T1 (ter hoogte van de Weespertrekvaart) varen.

12. OVERSTEKEN WEDSTRIJDBAAN

Ploegen die de wedstrijdbaan moeten oversteken ter hoogte van De Amstel en Nereus doen dit onder begeleiding van de regelings- en baancommissarissen. Zonder toestemming is het niet toegestaan de wedstrijdbaan over te steken. Als door het niet opvolgen van deze aanwijzingen de organisatie wordt verstoord kan de betrokken ploeg worden bestraft met 15 strafseconden.

13. OPLIJNEN

Het eerste aligneerpunt T1 bevindt zich bij RIC ter hoogte van de Weespertrekvaart.

Het tweede aligneerpunt T2 is ter hoogte van Nereus, maar aan de zijde van De Hoop.
Ploegen melden zich hier d.m.v. handopsteken bij de official in de boot aldaar. Vanaf dit punt mag uitsluitend nog richting start gevaren worden, zoveel mogelijk in startvolgorde.

Het laatste aligneerpunt T3 is ter hoogte van De Hoop. Ploegen dienen hier 15 minuten vóór de starttijd van hun divisie gepasseerd te zijn. Ploegen die te laat voorbij T3 zijn kunnen een tijdstraf van 15 seconden krijgen.

Na T3 dienen alle ploegen volgens de aanwijzingen van de functionarissen in startvolorde door te varen en vóór de Torontobrug te ronden om vervolgens in twee linies richting de Nieuwe Amstelbrug te varen. De ploegen met een even startnummer in startvolgorde aan bakboord, de ploegen met een oneven startnummer in startvolgorde aan stuurboord.

Na het keren vóór de Torontobrug dient er geritst te worden zodat in kiellinie richting de voorstart gevaren wordt. De voorstart gaat door het middelste bruggat.

14. WEDSTRIJDBAAN (zie voor de kaartjes de stuurliedeninstructie)

De lengte van de baan voor alle ploegen is 8 kilometer.
De start ligt in Amsterdam ter hoogte van Weesperzijde 18 en 19. De finish is in Ouderkerk ter hoogte van de Oostermeerweg.

15. VOORSTART, START EN FINISH

De startlijn is gemarkeerd door twee piketten met een witte vlag. Op circa 100 meter voor de startlijn is de voorstartlijn gemarkeerd door twee piketten met een rode vlag.

De start is vliegend met een startverschil van 15 seconden tussen de ploegen. Tussen twee divisies wordt een startverschil van minimaal 60 seconden gelaten.

De finishlijn is gemarkeerd met twee piketten met een rode vlag.

16. BAANMARKERINGEN

De boeien van de oproei- en terugroeibaan moeten tijdens de wedstrijd aan bakboordzijde gehouden worden.
Er zijn extra boeien geplaatst, zoals aangegeven op de baankaart, ten behoeve van veiligheid bij het Amstelkanaal, vóór de grote bocht en vóór de finish. Deze moeten aan stuurboordzijde gehouden worden.
Het aan de verkeerde zijde passeren van een boei of het verlaten van de (oproei)baan kan een sanctie tot gevolg hebben.

17. BRUGGEN

Ploegen mogen alleen de vrijgegeven bruggaten nemen. Het nemen van een verboden bruggat heeft uitsluiting tot gevolg.

Tijdens de wedstrijd mogen alleen de volgende bruggaten gebruikt worden.

 • Berlagebrug: alleen het middelste bruggat en de twee stuurboord bruggaten mogen gebruikt worden. De overige bruggaten zijn verboden.
 • Utrechtsebrug: alleen het stuurboord en het middelste bruggat mogen gebruikt worden. De overige bruggaten zijn verboden.
 • Rozenoordbrug: alleen het stuurboord bruggat mag gebruikt worden. Het bakboord gat is voor terug varende ploegen.

18. OPLOPEN EN PASSEREN

Conform artikel 50 RvR:

 • De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen.
 • De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen.
 • De oplopende ploeg mag haar voorrangsrecht echter niet misbruiken door een opgelopen ploeg in een dusdanige positie te dwingen dat haar het roeien onmogelijk wordt gemaakt of anderszins de opgelopen ploeg in een gevaarlijke situatie te brengen.
 • De opgelopen ploeg dient in ieder geval te wijken vóórdat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg.
 • Veiligheid en sportiviteit geven bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag bij de wijze waarop zij elkaar bejegenen in een situatie waarin opgelopen wordt.

19. UITVAL

Wanneer een ploeg uitvalt tijdens de race dient deze zo spoedig mogelijk, maar zonder hinderen, de wedstrijdbaan te verlaten. Een uitgevallen ploeg kan direct terugvaren in de oproeibaan. Wanneer een ploeg al uitvalt vóór het passeren van Willem III, dan moet deze de gepubliceerde uitvalroute gebruiken en de oproeiende ploegen zo min mogelijk hinderen.

20. DOORVAREN NA DE FINISH

Na de finish in Ouderkerk moet iedereen doorvaren tot na de brug (via het stuurboord bruggat) en mag pas na de keerboei rondgemaakt worden. Na het rondmaken, varend richting Amsterdam, dient het middelste bruggat genomen te worden. Er is in Ouderkerk, voor het geval van calamiteiten, een noodvlot aanwezig bij de roeivereniging De Amstelgeuzen.

21. PROTEST, BEZWAAR EN AANWEZIGHEID VERENIGINGSVERTEGENWOORDIGER

Zie met name RvR artikel 69 t/m 75. De tijdstraf, zoals bedoeld in artikel 69 lid 7 RvR is vastgesteld op 15 seconden.

Protesten worden kenbaar gemaakt door het opsteken van de hand als teken van protest. Protesten worden in ontvangst genomen door de kamprechter voor protesten. Deze bevindt zich in de motorboot direct na de finish. Elk protest moet schriftelijk worden toegelicht, met de daarvoor beschikbare protestformulieren, bij het wedstrijdsecretariaat binnen één uur na de finish van de race. Protesten worden afgehandeld door de kamprechters die zitting hebben in de juryraad. De juryraad zetelt in de bestuurskamer van Willem III.
Het is noodzakelijk dat de verenigingsvertegenwoordiger of ploegvertegenwoordiger aanwezig is en blijft gedurende de afhandeling van het protest. Voor een vlotte afhandeling dient de verenigingsvertegenwoordiger of ploegvertegenwoordiger er op toe te zien dat de verenigingsvertegenwoordigers of ploegvertegenwoordigers waartegen geprotesteerd wordt ook aanwezig dan wel bereikbaar zijn.

22. UITSLAGEN

De uitslagen zullen gepubliceerd worden op de website en de verenigingen langs de Amstel worden uitgenodigd deze via beamers te tonen. Papieren versies zijn sporadisch verkrijgbaar op Willem III. Ze worden wel opgehangen op de uitslagen borden bij Willem III.

23. PRIJSUITREIKING

 • Zaterdag blok 1: 16:30 bij Willem III
 • Zaterdag blok 1: 19:00 bij Willem III
 • Zondag blok 3: 14:00 bij Willem III
 • Zondag blok 4: 17:00 bij Willem III

De prijsuitreiking kan plaatsvinden nadat de Juryraad de eerste drie plaatsen van de divisies waarvoor de prijsuitreiking plaats vindt, heeft vastgesteld.

24. AFWIJKING VAN DE BEPALINGEN

Van de hierboven omschreven bepalingen moet worden afgeweken voor zover de eisen van goed zeemanschap en sportiviteit dit onder bijzondere omstandigheden vereisen.